Kaart van de overstromingsgebieden


De kaart van de overstromingsgebieden toont de plaatsen waar er mogelijk overstromingen kunnen plaatsvinden, zelfs als dat tot nog toe niet het geval is geweest. Deze specifieke gebieden hebben immers de neiging om gemakkelijk water vast te houden of op te stapelen, of dat water nu afkomstig is van regen, een overstromende waterloop of riolering, of een plotse stijging van de grondwaterspiegel.

Buiten de gebieden op deze kaart bestaat er geen structureel risico op overstromingen, maar een overstroming is er niet onmogelijk. Ze zou veroorzaakt kunnen worden door een onvoorziene omstandigheid zoals bijvoorbeeld een verstopt geraakte straatkolk of riolering, een breuk in een leiding.


Voorspellingen, geen zekerheden ...

De kaart is gebaseerd op wetenschappelijke studies, maar de informatie is en blijft een voorspelling: een overstroming kan erger zijn dan voorzien, kan er langer dan verwacht over doen om weg te trekken, ... Vermits nieuwe (stedenbouwkundige, weerkundige, topografische, ...) parameters verandering in de situatie kunnen brengen, werken we de kaart regelmatig bij.


Voorspellingen gebaseerd op concrete gegevens

De kaart is gebaseerd op een combinatie van een topografische modellering, die ons vertelt waar zich de gebieden bevinden van bodemverzadiging, van concentratie van afvloeiingen of van toenemend hoog water en overstromingswaarnemingen die de DBDMH, het Rampenfonds en Vivaqua inzamelden.